TEV – SINGA Bursları

TEV – SINGA Bursları

TEV – SINGA Singapur’da Karşılıksız Doktora Bursları Verecek


TEV-SINGA Bursları; SİNGAPUR’da, A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang Technological University) ve NUS (National University of Singapore), SUTD (Singapore University of Technology and Design)’da Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimleri alanlarında doktora çalışmaları için karşılıksız verilecektir. (Lisans son sınıfta öğrenim görenler, mezunlar, master ya da doktora yapanlarda aday olabilir.)  Singapur, araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırım ile dünyanın en gelişmiş araştırma laboratuvarlarına sahiptir.

A*STAR     www.a-star.edu.sg   

NTU            www.ntu.edu.sg       

NUS            www.nus.edu.sg       

SUTD         www.sutd.edu.sg     

SINGA       www.singa.a-star.edu.sg

BURS VERİLECEK ALANLAR:

1.    Biyomedikal Bilim Dalları,

 • •    Biyokimya / Kimya/Farmakoloji-Eczacılık
 • •    İmmünoloji / Mikrobiyoloji / Moleküler Viroloji / Hücre / Gelişimsel Biyoloji
 • •    Biyoinformatik / Sistem Biyolojisi
 • •    Biyoteknik
 • •    Sinirbilim
 • •    Veteriner Bilim
 • •    Biyoistatistik / Epidemiyoloji

2.    Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Dalları

 • •    Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • •    Elektrik Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
 • •    Kimya Mühendisliği / Kimya
 • •    Makina mühendisliği
 • •    İnşaat Mühendisliği
 • •    Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • •    Fizik Mühendisliği / Uygulamalı Fizik
 • •    Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği
 • •    Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
 • •    Biyomühendislik
 • •    Matematik

 

Aranan Nitelikler:

Kimler Başvuru yapabilir:  Üniversite son sınıfta olanlar, mezunlar, master yapanlar ve doktora yapanlar.

a)      T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.

b)      Türkiye sınırları içinde eğitim veren Üniversitelerde, yukarıda belirtilen temel bilimler ve mühendislik alanlarında öğrenim görmek. (Üniversite son sınıfta öğrenim görenler, mezun olanlar veya master öğrenimine başlamış/tamamlamış olanlar aday olabilirler.)

c)       Öğrenimi süresince alınan genel not ortalaması 4’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 3, 100’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 olması. (Lisans, yüksek lisans ve doktora için geçerlidir)

d)      Doktora çalışmalarını yürütebilecek düzeyde İngilizceye sahip olmak. (İstenilen seviye TOEFL en az 80 ya da IELTS en az 6, skorlar gerekli görüldüğünde takip eden Şubat ayı sonuna kadar verilebilir.)

 

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

TEV-SİNGA Burs başvurusu için İngilizce hazırlanacak bilgi ve belgeler;

a)    TEV-SINGA bursu başvuru formu için bu linkten online başvuru zorunludur http://www.a-star.edu.sg/singa-award/How-To-Apply.aspx ve www.singa.a-star.edu.sg  linkinden tüm bilgilere ulaşılabilir. SINGA başvuru formunhttp://www.tev.org.tr/images/pdf/singa_basvuru_20162017.pdf  1. sayfasındaki 1 den 9.  maddeye kadar istenilen belgelerin başvuru formu ile birlikte hazırlanıp TEV’e verilecek dosyaya eklenmesi gereklidir.

b)   TEV Müracaat formu (http://yurtdisi.tev.org.tr )

c)    Kişisel bilgiler (Özgeçmiş, 1 sayfa)

 

Yukarıdaki ön koşulları taşıyanların, belgelerini hazırlayıp dosyalarını eksiksiz olarak en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar TEV’e vermeleri gereklidir.

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Türk Eğitim Vakfı/ Eğitim Müdürlüğü

Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No:111 Kat:8 34349 Gayrettepe/İSTANBUL

Tel: 0212-318 68 03  Fax: 0212–272 62 17            E-mail: yurtdisiburs@tev.org.tr

 

ÖNEMLİ BİLGİ:

Burslar, Ağustos 2016 ya da en geç Ocak 2017 döneminde çalışmalara başlanacak şekilde kabul alınması halinde en fazla 4 yıllık tam zamanlı doktora öğrenimi için karşılıksız verilecektir. Doktora çalışmaları A*STAR araştırma merkezleri ve enstitülerinde, NUS, NTU veya SUTD’a bağlı enstitülerde yapılacaktır. Aday, aşağıda listesi verilen enstitülerden alanlarına göre seçim yaparak ilgili enstitü ve danışman profesörle temasa geçipAğustos 2016 ya da en geç Ocak 2017 dönemi için kabul almak zorundadır. Kabuller başvuru tarihinden sonra da verilebilir çünkü kabul alma süresi yaz aylarına kadar da sürebilir. Bursu, alabilmek için konu ve danışman bulup kabul (Acceptance) almak şarttır. Bu nedenle en kısa zamanda çalışma yapacağınız alanı belirleyip karşı taraf ile iletişime geçmenizi öneriyoruz. A*STAR Araştırma Merkezleri ya da Enstitülerinde yapılacak doktora derecesi NUS veya NTU tarafından verilecektir.

 

DOKTORA YAPILABİLECEK KURUM VE ENSTİTÜLER:

 

1- A*STAR Research Institutes (RI) / A*STAR Araştırma Enstitüleri www.a-star.edu.sg

“A*STAR is Singapore’s leading research agency that complements research and PhD education through its state-of-the-art facilities and renowned scientists located at integrated research campuses – Biopolis and Fusionopolis – for Biomedical Sciences and Physical Sciences & Engineering research respectively. With 18 research institutes dedicated to a multitude of technological disciplines, including info communications, nanotechnology and manufacturing, A*STAR attracts a diverse community of leading local researchers & foreign specialists from the USA, Europe and Asia Pacific region.”

“A*STAR en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarıyla hem doktora eğitimi vermektedir hem de araştırma yapmaktadır. Dünyanın en iyi araştırmacıları Biyomedikal araştırmaları için tasarlanmış Biopolis Kampusunda ve Fen Bilimleri ve Mühendislik için tasarlanmış Fusionpolis kampusunda çalışmaktadır. 18 tane araştırma enstitüsüne sahiptir ve bunlar bilgi iletişimi, nanoteknoloji ve imalat dahil olmak üzere çok kapsamlıdır, ASTAR’da ABD, Avrupa ve Asya Pasifik bölgesinden gelen dünyaca unlu araştırmacılar çalışmaktadır.”

Note:    For all information on A*STAR, research institutes and people,

            Please contact Ms. Doreen Low

            Doreen_LOW@a-star.edu.sg

1-  Biyomedikal Araştırma Enstitüleri ve konsorsiyumlar  

2- Fizik Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri

 

1-   NTU (Nanyang Technological University) www.ntu.edu.sg

“A research-intensive public university, Nanyang Technological University (NTU) has 33,500 undergraduate and postgraduate students in the colleges of Engineering, Business, Science, and Humanities, Arts, & Social Sciences. NTU is also home to three world-class autonomous institutes – the National Institute of Education, S Rajaratnam School of International Studies and Lee Kong Chian School of Medicine. Earth Observatory of Singapore and Singapore Centre on Environmental Life Sciences Engineering are two of the leading 63 leading research centers.”

“Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) araştırma odaklı bir devlet üniversitesidir. Mühendislik, İşletme, Fen ve İnsani Bilimler, Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimlerde öğrenim gören 33.500 lisans ve yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. NTU dünya standartlarında araştırma yapan 3 adet enstitüye de ev sahipliği yapmaktadır. Bu enstitüler; Milli UlusalEğitim Enstitüsü, S Rajaratnam Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Lee Kong Chian Tıp Fakültesi. AyrıcaSingapur Dünya Gözlemevi ve Singapur Çevre Bilimleri ve MühendisliğiMerkeziise 63 önde gelen araştırma merkezlerinden ikisidir”

Note: For more information on NTU Research Programmes, please send an email toAdmission_Research@ntu.edu.sg  

1-Mühendislik ve Bilim Fakülteleri;

 • •          Asian School of Environment (ASE) – http://www.ase.ntu.edu.sg/
 • •          School of Biological Sciences (SBS) – www.sbs.ntu.edu.sg
 • •          School of Civil and Environmental Engineering (CEE) – www.cee.ntu.edu.sg
 • •          School of Electrical and Electronic Engineering (EEE) – www.eee.ntu.edu.sg
 • •          School of Mechanical and Aerospace Engineering (MAE) – www.mae.ntu.edu.sg
 • •          School of Chemical and Biomedical Engineering (SCBE) – www.scbe.ntu.edu.sg
 • •          School of Computer Engineering (SCE) – sce.ntu.edu.sg
 • •          School of Materials Science and Engineering (MSE) – www.mse.ntu.edu.sg
 • •          School of Physical and Mathematical Sciences (SPMS) – www.spms.ntu.edu.sg

2- Disiplinlerarası Araştırma – igs.ntu.edu.sg/

 • •          Earth Sciences
 • •          Energetics Research
 • •          Environment and water research
 • •          Environmental science and engineering
 • •          Environmental life sciences engineering
 • •          Energy research
 • •          Media Innovation
 • •          Catastrophe Risk Management

2-   NUS (National University of Singapore) www.nus.edu.sg

“Over a century ago, the National University of Singapore (NUS) was born in a bustling metropolis at the crossroads of Asia. From modest beginnings as a medical college with 23 students, the University now spans three campuses, enrols 38,000 students from more than 100 countries in many critical fields of study, and forges partnerships around the world. Our strategic location in the heart of Asia has shaped NUS’ growth over the years, and we continue to strive towards greater heights of excellence. Today, we are a global thought leader with a distinctive Asian perspective. We are transforming the future through education, research and service.”

“Bir asır önce Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) Asya’nın en önemli bölgesinde kuruldu. Bir tıp üniversitesi olarak 23 öğrenci ile mütevazı olarak eğitime başlayan NUS şimdi üç kampüsünde 100’den fazla ülkeden gelen 38.000 öğrencisiyle birçok kritik alanda eğitim verir ve dünya çapında iş ortaklıkları kurar. Asya’nın kalbinde stratejik bir lokasyonda bulunur ve yıldan yıla mükemmel boyutlarda büyümek için çaba gösterir. Bugün farklı bir küresel bakış açısı ile Asya bölgesinde lider durumdadır. Eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla geleceği değiştirmek çabasıyla müfredat uygulamaktadır.

1-Fakülte ve Bölümler;

–         Departments: Biomedical, Chemical & Biomolecular, Civil & Environmental, Electrical & Computer, Engineering & Technology Management,  Eng.Science, Industrial & Systems, Materials Science & Engineering and Mechanical Eng.

–             Departments: Biological Sciences, Chemistry, Mathematics, Pharmacy, Physics, and Statistics & Applied Probability

–          Departments:  Alice Lee Centre for Nursing Studies, Anaesthesia, Anatomy,Biochemistry, Centre for Biomedical Ethics, Centre for Medical Education, Diagnostic Radiology, Division of Graduate Medical Studies, Medicine, Microbiology, Obstetrics & Gynaecology, Ophthalmology,Orthopaedic Surgery, Otolaryngology, Paediatrics, Pathology,Pharmacology, Physiology, Psychological Medicine, Surgery

–             Departments: Computer Science, and Information Systems

 

4-SUTD (Teknoloji ve Tasarım Singapur Üniversitesi) www.sutd.edu.sg:www.sutd.edu.sg

“SUTD is established in collaboration with the Massachusetts Institute of Technology (MIT). SUTD offers a world-class education built upon a unique interdisciplinary curriculum enriched with hands-on experience in cutting edge projects and research conducted in exceptional facilities. At SUTD, the PhD Programme has a strong emphasis on interdisciplinary and collaborative research, and is enhanced by opportunities for industry internships, overseas research attachments and teaching experience. It is mentoring-intensive with co-supervision flexibility, which allows you to work with multiple faculty members across pillars.”

“SUTD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile işbirliği içinde kurulmuştur. SUTD harika kampüsünde gerçekleştirilen yenilikçi ve modern projeler ve araştırma konulara el deneyimi ile zenginleştirilmiş disiplinlerarası müfredat üzerine inşa edilmiş dünya standartlarında eşsiz bir eğitim vermektedir. SUTD disiplinler arası ve işbirlikçi araştırmaya imkan veren, gelişmiş endüstri içinde staj imkanı, yurt dışında araştırma ve öğrenme deneyimi sağlayan ve mentörlük sistemiyle birlikte farklı fakültelerden birçok öğretim üyesiyle birlikte çalışma imkanı veren mükemmel bir doktora programlarına sahiptir.”

Architecture and Sustainable Design (ASD) – http://asd.sutd.edu.sg/pillar/

Engineering Product Development (EPD) – http://epd.sutd.edu.sg/

Engineering Systems and Design (ESD) – http://esd.sutd.edu.sg/

Information Systems Technology and Design (ISTD) – http://istd.sutd.edu.sg/

 

BURSUN KAPSAMI:

– TEV-SINGA bursları standart SINGA burs-ödül şartlarını kapsar.

1)  Okul ücreti                                                           SINGA Tarafından Karşılanır.

2)  Doktora yeterlilik sınavı öncesi aylık burs ücreti       S$ 2,000

3)  Doktora yeterlilik sınavı sonrası aylık burs ücreti      S$ 2,500

– Bir defa yapılan ödemeler

4)    Yerleşme yardımı                                                S$ 1,000

5)    Uçak bileti ücreti                                                 S$ 1,500

 

BİLGİ:

Singapur’da tahmini yaşam maliyeti

Harcama Kalemleri

Aylık – 1 Öğrenci Başına için (S$)

Gıda-Yiyecek

 

– Üniversite Kantinler

– Kampüs dışında Yemekler

 

 

250 – 350

450 – 600

Konaklama (tek kişilik oda dayalı)

 

– Kampüs Açık *

– Kapalı Kampüs

 

 

400 – 700

600 – 1.000

Taşıma Giderleri (yerel) 100 – 150
Diğer Giderler (kırtasiye, tuvalet, çamaşırhane, dinlenme) 400 – 500
Toplam Tahmini Maliyet 1.400 – 2.000

* * Kampüs için * Öncelik genellikle ilk yıl için verilir

BURS SÜRECİ:

Son Müracaat Tarihi: 31 Aralık 2015

Adayların Mülakat Tarihi: Mart 2016

(Dosyaları yeterli görülen adaylar, TEV-SİNGA burs komisyonunca yapılacak mülakata davet edileceklerdir.)

Burs Sonuç Bilgisi: Nisan 2016

Burs Alacaklara Bilgiler: Mayıs 2016

Ağustos 2016 de gidecekler için oryantasyon programı: Temmuz 2016

Kaynak için tıklayınız.


Etiketler: singapur bursları tev bursları

BU YAZIYI PAYLAŞ

BENZER YAZILAR

KSYÖ Burs Başvuruları

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Teknik Sekretaryası tarafından İsveçre’nin Spiez kent... Devamı

Slovakya Hükümeti Bursları

Slovakya Hükümeti Burs Başvuruları 31 Ekim 2015'e kadar devam edecektir. Devamı

KDI School üniversitesi burs başvurusu

Güney Kore’de bulunan KDI School üniversitesi tarafından Kamu Siyaseti ve Yönetimi Fakültesi eğitim ... Devamı


YORUMLAR (0) Onay Bekleyen (1)

Bu yazıya ait yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAZ

guvenlik

Editörün Seçtikleri

YEDAB Güvenilir Acenta

Yurt dışı eğitiminde dolandırıcılık önlemi: Güveni...


YÖK’ün yurtdışı araştırma bursu için başvurular alınıyor

Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Araştırma (YÖK-YUDAB...


Kanada eğitim bursları

Kanada’da bir üniversitede eğitim almak mı istiyor...


Malta dil okulları

Malta dil okulları, eğitim standatları, ekonomik f...


Yurtdışı Eğitim için nasıl burs bulabilirim ?

Yurtdışında eğitim düşünmeniz güzel. ama bu eğitim...


Yurtdışı eğitim bursları - Arşivi

Genel burs haber ve duyurularına burs arşivi sayfa...


Popüler Yazılar

Malta dil okulları

Malta dil okulları, eğitim standatları, ekonomik fiyatları, farklı dil okulu seçenekleri ve uygun iklimi ile yurtdışında İngilizce eğitimi düşünenler ...

Yurtdışı Eğitim için nasıl burs bulabilirim ?

Yurtdışında eğitim düşünmeniz güzel. ama bu eğitim bir de burslu olsa diyenlerdenseniz buyrun yazımı okuyunuz.

İsviçre Devlet Bursları

2016-2017 Öğretim Yılı İsviçre Hükümet bursu başvuruları başlamıştır. Başvurular 17 Eylül – 15 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacaktır....

Güncel Yurtdışı Eğitim Bursları

En güncel yurtdışı eğitim bursları hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

Yurtdışı eğitim bursları - Arşivi

Genel burs haber ve duyurularına burs arşivi sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığın yurtdışı eğitim bursları

Milli Eğitim Bakanlığının 1929 yılında başlattığı ve günümüzde halen sürdürdüğü yüksek lisans ve doktora öğrenimi için bu yıl da bin 500 öğrenciyi yur...

Yurtdışı Eğitim Bursları

İşte, yurtdışı eğitim bursları alabileceğiniz bazı kurumlar ve şartları...

İrlanda'da Burs

İrlanda'da burs, irlanda üniversite fiyatları,irlanda'da yüksek lisans fiyatları,irlanda üniversiteleri türk öğrencilere kapılarını açtı,irlanda'da ...

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Yurtdışı Bursları

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı yurtiçi lisans eğitimi burslarının yanı sıra yurtdışı yüksek lisans bursları vermektedir.

Türk Eğitim Vakfı ( TEV )Yurt Dışı Burs Başvuruları

Türk Eğitim Vakfı 2016-2017 Yurtdışı Yüksek Lisans (Master’s Degree) burs başvuruları başlamıştır.

UNESCO Bursları

UNESCO ile İlgili Alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Hazırlayanlara Öğrenim Bursu

Almanya'da Eğitim

Öğrenim harcının olmadığı/ çok az olduğu, dünyanın önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapan Almanya, kısa zamanda uluslararası öğrenciler arasın...

Harvard Üniversitesi Burs Başvurusu

Harvard Üniversitesi, tüm ülkelerden doktorasını yeni tamamlamış veya doktora adaylarına akademik hayatın devamı için burs imkânı sağlıyor....

2016 - 2017 Fulbright Akademik Araştırma Burs Başvuruları

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından 2016-2017 akademik yılında Amerikan üniversitelerinde alanları ile ilgili araştırma yapmak isteyen akade...

İspanya’da Üniversite Eğitimi

Eğitim kalitesi ve uygun fiyatlarıyla İspanya, üniversite okumak isteyen öğrencilerin tercih ettiği ülkelerden biridir.

Foto Galeri

Sayfalar

Son Yorumlar

Gazi tıp 5. Sınıf öğrencisiyim. Amerika birleşik devletleri nde uzmanlık eğitimi almak istiyorum. Şu an usmle step 1 için hazırlanıyorum. Texas üniversitetesinden iki aylık observership için kabul ald...

Merhaba Gazi üniversitesi tıp fakültesinde 5. sınıf öğrencisiyim. Amerika da uzmanlık eğitimi almak istiyorum ve şu an USMLE step 1 için hazırlanıyorum. Texas üniversitetesinden 2 aylık kabul aldım . ...

Merhabalar. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi menzunuyum not ortalamam 2.43.ingilizce dil seviyem intermediate yurt dışında dil egitim bursu almak istiyorum teşekkürler

İstanbul Medipol Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 1. Sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz sene yine aynı üniversite de İngilizce hazırlık okudum. Upper-intermediate seviyi...

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji 1.sınıf öğrencisiyim. intermediate seviyesi ingilizcem var.Yaz döneminde dilimi geliştirmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

MERHABA MOSTAR University of Džemal Bijedić de insaat muhendisligi lisans tamamladim ve yuksek lisansa basladim. Egitim masraflarim icin Turkiye den veya yurtdisindan burs bulabilirmiyim? Bu konuda...

Merhaba ben Pamukkale üniversitesi sosyoloji bolumu lisans programı son sınıf ogrencısıyım yurt dışında master egıtımı almak istiyorum bunun ıcın dil eğitimi almam gerekiyor dil seviyem başlangıç sev...

Merhabalar, Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO otelcilik bölümü son sınıf öğrencisiyim yurtdışı dil eğitimi ve yurtdışında bir üniversite okumak istiyorum 3.08 not ortalama ve orta seviye ingilizc...

merhaba ben yunus şahin yıldız teknik üniversitesinde gemi inş ve gemi makinaları 2.sınıf öğrencisiyim okulum bittikten sonra veya yaz dönemi dilimi geliştirmek için gitmem istiyorum ve maddi desteğ...

Merhabalar. Arjantinde Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. İspanyolcam gayet iyi. okuduğum üniversite YÖK tarafından tanılıyor ve denkliği var. Ayrıca Buenos aires büyükelçiliğinden onaylı öğrenci...

Kktc/ Lefkoşa- Yaın Doğu Üniversitesi %100 burslu İngilizce Mimarlık okuyorum. İyi bir ingilizce seviyem var ingilizce hazırlık sınıfını okumadan sınavla geçtim ve bölümüme ingilizce devam ediyorum. B...

Hangi belgeleri gönderip teyit ettireceğiz peki? Birde PAAU SINAVINA NEREE NESAMAN GIRECEGIZ CEVABINIZI BEKLIYOR OLACAGIM

Fiziktedavi ve rehabilitasyon bölümünden 2,98 not ortalaması ile mezun oldum . İngilizce seviyem Intermediate seviyesinde de ingilizcem var. Yurtdışında dil seviyemi yükseltip master yapmak istiyorum...

Merhaba Afyon Kocatepe Üniversitesinde bilgisayar programcılığı bölümünde okuyorum. 1.sınıf dönem ortalamam 4 üzerinden 3,52. Yurt dışında burslu olarak dil eğitimi almak istiyorum.İngilizce seviyem...

Pamukkele Üniversitesi , yiyecek içecek işletmeciliği yeni mezunum ingilizcem başlangıç seviyesinde İngiltere de dil kursları için burs bulabilirmiyim yardımcı olabilirmisiniz ?

Facebook'ta Biz

Site Hakkında

Yurtdışı eğitim bursları, özelikle yurtdışı eğitim düşünen tüm öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Edu Vizyon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı tarafından 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. Sitede Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya, Almanya gibi bir çok ülkenin burs programlarına yer verilmeye çalışılmıştır. Web sitemizi düzenli olarak olarak güncellenmektedir.

yurtdışı eğitim

Copyright © 2014-2019 | Tüm Hakları Saklıdır. Yurtdışı Eğitim Bursları